Материална база

Медицински кабинет

Училището разполага с медицински кабинет, в който на разположение на учениците има 3 медицински сестри. Кабинетът е с работно време от 7:30 до 19:00 ч.