Материална база

Логопедичен кабинет

От учебната 2011/2012 г. училището разполага със собствен логопед и логопедичен кабинет. Всяка учебна година логопедът прави скрийнинг на всички първокласници и при необходимост прави група за логопедична терапия за деца със СОП. На учениците, които са били в такава група предишната учебна година се прави отново диагностика, за да се види нивото им, като при необходимост работата с тях 

продължава и през следващата година. Отделно логопедът провежда консултации с ученици, учители и родители. 
Работното време на кабинета е всеки ден от 10:00 до 14:00 ч. Консултациите с родители се провеждат във вторник от 14:00 до 15:00 ч.