Контакти

Свържете се с нас

Телефон

+359 2 987 96 82 – Директор

+359 2 987 80 45 – Зам.-директори

Адрес

1303 София,
ул. “Пиротска” № 68

Телефонен указател

 

Име Длъжност Служебен телефон
РАЛИЦА КИРИЛОВА Директор 02/987 96 82
     
АТАНАС ДИМИТРОВ Зам.- директор прогимназиален етап /V-VІІ клас/и иновативно образователни технологии 02/987 80 45
ЛАЗАР ПАВЛОВ Зам.- директор първи гимназиален етап /VIII-Х клас/ и иновативни образователни технологии 02/987 80 45
ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА Зам.- директор втори гимназиален етап /XI-XII клас/ и инспектиране 02/987 80 45
РАДИНА МЛАДЕНОВА Зам.- директор Проекти и международна дейност 02/987 80 45
     
ЕЛИСАВЕТА ВЛАДИМИРОВА Зам.- директор АСУ 02/988 03 01
ЩЕРИАНА ЩЕРЕВА-ИВАНОВА Гл. счетоводител 02/987 07 60
ГЕРГАНА ЛЕПКОВА Секретар 02/988 03 01