Извънкласни дейности

• Клуб Шах и Го „Веселин Топалов”

• Франкофонски театър – ежегодно участава и печели призови места на международни франкофонски ученически фестивали

• Спортни танци

• Таекуондо