Еразъм +

КД 1 – Образователна мобилност

Проект “А” в образованието STEAM е също толкова важно, колкото и всяка друга буква”

предвижда цялостен подход към училището в посрещането на предизвикателството да се добави „А“ (за изкуства) към концепцията „СТЕМ“. Дванадесет педагогически специалисти – учители от начален, прогимназиален, гимназиален етап, логопед, психолози и представители на ръководството на 18. СУ – ще преминат обучение с цел да се превърнат в експерти с огромна роля в този общоучилищен подход към развитие на училището като иновативна институция и създаване на автентична общност от професионалисти. Проектът планира участие на педагогическите специалисти на 18. СУ “Уилям Гладстон” в четири структурирани курса, организирани във, Финландия, Естония, Гърция. Институциите -организатори на структурирани курсове са подбрани целенасочено и умишлено да бъдат държави, притежаващи опит в разработването и прилагането на национални стратегии в STEAM направлението и едновременно с това – членове на Европейския Съюз. Изборът на обучителни институции е предпоставен и от предоставянето на възможности да се прилага обучение, включващо интерактивна комбинация от лекции, пленарни дискусии, тренинги, презентации, споделяне на личен опит и добри практики, а именно: EESTE[A]M – Early Education STE[A]M, STE[A]M IN CLASSROOM – MULTIPLE INTELLIGENCES – MICROLEARNING – GAMIFICATION – CLIL – FLIPPING CLASSROOMS, Digital STEAM. Teaching integrated science, art and mathematics with digital devices и Coding and Robotics in Classroom.