За нас

Екип

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия Предмет
1. Величка Иванова Стойчева История и цивилизации
2. Атанас Ангелов Димитров Френски език
3. Десислава Руменова Николова История и цивилизации
4. Радина Младенова Младенова История и цивилизации на френски език
5. Ралица  Кирилова Найденова История и цивилизации на английски език
6. Радосвета Георгиева Микова Околен свят
7. Лазар Петров Павлов География и икономика на английски език
8. Елисавета Минчева Владимирова Информатика
9. Людмила Драганова Йорданова Ресурсен учител
10. Красина Миткова Иванова Психолог
11. Светла Иванова Бенина Логопед
12 Росица Димитрова Игнатова – Василева БЕЛ
13. Златка Татионова Макавеева БЕЛ
14. Даниела Боянова Миладинова БЕЛ
15. Рашел Леон Леви БЕЛ
16. Ваня Георгиева Иванова БЕЛ
17. Анелия Богданова Еротеева БЕЛ
18. Радинка Михайлова Соколова -Асенова БЕЛ
19. Даниела Тодорова Ангелова БЕЛ
20. Йорданка Илиева Божинова БЕЛ
21. Йорданка Добрева Найденова БЕЛ
22. Татяна Асенова Попова БЕЛ
23. Анна Димитрова Попхристова БЕЛ
24. Светлана Стойчева Ковачева Английски език
25. Силвия Валентинова Аспарухова Английски език
26. Теменужка Иванова Иванова Английски език
27. Елмира Михайлова Любомирова Английски език
28. Моника Исмаил Бакри Английски език
29. Стоянка Вичева Делибеева Английски език
30. Юлияна Василева Петрова Английски език
31. Бисер Кирилов Георгиев Английски език/Френски език
32. Светлана Трайкова Николова Испански език
33. Евгения Микова Караджова Френски език
34. Райна Тодорова Тренева Френски език
35. Мирослава Евгениева Данчева Френски език
36. Валентина Илиева Гьошева Фенски език
37. Ивелина Неделчева Стоянова Немски език
38. Деляна Трифомирова Апостолова Немски език
39. Емил Славейков Димитров Немски език
40. Славея Георгиева Македонска Немски език
41. Пламена Димитрова Илчева Японски език
42. Ивелина Кънчева Куртева Японски език
43. Захари Иванов Вучев Японски език
44. Калина Йорданова Йорданова Японски език
45. Теодора Христова Станчева Японски език
46. Иванна Димитрова Георгиева Китайски език
47. Тихомир Борисов Коцовски Китайски език
48. Жасмина  Петрова Тихинова Китайски език
49. Валентин Красимиров Филимонов Арабски език
50. Салех Брик Арабски език
51. Габриела Красимирова  Лефтерова Корейски език
52. Ася Руменова Антова Корейски език
53. Титяна Генчева Крумова Корейски език
54. Моника  Стоянова  Тодоринска Математика
55. Василка Иванова Китанова-Русинчовска Математика
56. Нели Райнова Тричкова Математика
57. Калинка Нисторова Маркова Математика
58. Евгения Чавдарова Александрова Математика
59. Поля Иванова Данчовска Математика
60. Нели Димитрова Канчева Математика
61. Яна Стойнева Коларова Математика
62. Цветана Иванова Стоянова Математика
63. Дияна Миткова Петрушкова Информатика
64. Мариана Тодорова Илиева Информатика
65. Георги  Стилиянов Станев История и цивилизация
66. Кирил Стилиянов Станев История и цивилизация
67. Петя Иванова Кюркчиева История и цивилизация
68. Ивайло Рачев   Недков История и цивилизация
69. Кристина Александрова Синигерова История и цивилизация на английски и японски език
70. Петя Пенчева Пеева География и икономика
71. Вера Величкова Иванова География и икономика
72. Божидара Николаева Дюлгерска География и икономика
73. Петя Валентинова Петкова География и икономика
74. Лилия Апостолова Желязкова Философия

Свят и личност

75. Катерина Георгиева Парзулова Философия

Свят и личност

76. Петя Трифонова Пенева Философия

Свят и личност

77. Айсел Ахметова Пидева Биология и здравно образование
78. Кирил Красимиров Калафунски Биология и здравно образование
79. Тодорка Генова Колева Биология и здравно образование на немски език
80. Валентина Ангелова Николова Физика и астрономия
81. Мария Лазарова Трошанова Физика и астрономия
82. Илияна Николова Борисова Физика и астрономия
83. Наташа Борисова Янчева Химия и опазване на околната среда
84. Радка Петрова Милушева Химия и опазване на околната среда
85. Светлана Стефанова Радева Химия и опазване на околната среда
86. Светла Христова Христова Музика
87. Румен Фанев Михалев Музика
88. Елина Малинова Чонос Изобразително изукство
89. Владимир Симеонов Георгиев Изобразително изукство
90. Мила Максимова Стоева Изобразително изкуство/ДТИ
91. Венцислав Петров Пенджуров ФВС
92 Виктория Стоянова Борисова ФВС
93 Георги Стоянов Танев ФВС
94 Руслан Георгиев Ковачев ФВС
95. Петър Гаврилов Исаев ФВС
96. Стефан Руменов Торбов ФВС
97. Мария Кирилова Москова ФВС
98. Иво Георгиев Георгиев ДТИ
99. Калинка Борисова Христова Начален учител
100. Радина Георгиева Маркова Начален учител
101. Румяна Георгиева Налджиева Начален учител
102. Екатерина Петрова Минголова-Якимова Начален учител
103. Лорета Георгиева Петрова Начален учител
104. Анита Василева Георгиева Начален учител
105. Минка Петкова Кирилова Начален учител
106. Петя Христова Галова Начален учител
107. Камелия Димитрова Димитрова Начален учител
108. Рени Блажева Начален учител
109. Свилена Доброславова Колева Начален учител
110. Маргарита Бориславова Савова-Стоянова Начален учител
111. Елица Иванова Илийчовска Начален учител
112. Красина Миткова Иванова Начален учител
113. Петя Цветанова Томова Начален учител
114. Добринка Николова Лилова Начален учител
115. Галя Стефчова Дочева Начален учител
116. Тодорка Иванова Брайкова Начален учител
117. Илиана Иванова Георгиева Начален учител
118. Ива Георгиева Петрова Начален учител
119. Йорданка Николова Хаджийска Начален учител
120. Борислава Дмитриевна Юдина Начален учител
121. Мария Стойчева Шондева Начален учител
122. Елена Василева Начева Начален учител
123. Кристина Василева Василева Начален учител
124. Диана Енчева Хусеин Начален учител
125. Анета Иванова Туртуманова Начален учител
126. Лили Златанова Велкова Начален учител
127. Маринела Стоева Стоева Начален учител
128. Вася Леонидова Петрова Начален учител
129 Димка Петкова Панова Начален учител
130 Борислава Ненова Чолакова Начален учител
131 Цветелина Христова Радлева Начален учител
132 Ирина Цветкова Димитрова Начален учител
133 Ванеса Евгениева Цветанова Начален учител
134 Анета Александрова Тодорова Начален учител
135 Гергана Мирославова Владимирова Начален учител
ЛЕКТОРИ
136 Пол Фабрег Френски език
137 Лиу Ян Китайски език