За нас

Екип

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия Предмет
1. Величка Иванова Стойчева История и цивилизации
2. Атанас Ангелов Димитров Френски език
3. Десислава Руменова Николова История и цивилизации на английски език
4. Радина Младенова Младенова История и цивилизации на френски език
5. Ралица  Кирилова Найденова История и цивилизации на английски език
6. Елисавета Минчева Владимирова Информатика
7. Лазар Петров Павлов География и икономика на английски език
8. Людмила Драганова Йорданова Ресурсен учител
9. Емил Христов Иванов Психолог
10. Светла Иванова Бенина Логопед
11. Катерина Георгиева Парзулова Психолог
12. Росица Димитрова Игнатова – Василева БЕЛ
13. Златка Татионова Макавеева БЕЛ
14. Даниела Боянова Миладинова БЕЛ
15. Рашел Леон Леви БЕЛ
16. Ваня Георгиева Иванова БЕЛ
17. Анелия Богданова Еротеева БЕЛ
18. Радинка Михайлова Соколова -Асенова БЕЛ
19. Даниела Тодорова Ангелова БЕЛ
20. Йорданка Илиева Божинова БЕЛ
21. Йорданка Добрева Найденова БЕЛ
22. Татяна Асенова Попова БЕЛ
23. Моника Велиславова Вълчева БЕЛ
24. Светлана Стойчева Ковачева Английски език
25. Силвия Валентинова Аспарухова Английски език
26. Теменужка Иванова Иванова Английски език
27. Елмира Михайлова Любомирова Английски език
28. Моника Исмаил Бакри Английски език
29. Стоянка Вичева Делибеева Английски език
30. Юлияна Василева Петрова Английски език
31. Бисер Кирилов Георгиев Английски език
32. Евгения Андонова Стойнева Руски език
33. Светлана Трайкова Николова Испански език
34. Евгения Микова Караджова Френски език
35. Мария Петкова Нерандзидис Френски език
36. Мирослава Евгениева Данчева Френски език
37. Валентина Илиева Гьошева Френски език
38. Ивелина Неделчева Стоянова Немски език
39. Деляна Трифомирова Апостолова Немски език
40. Емил Славейков Димитров Немски език
41. Ева Огнянова Шах Немски език
42. Пламена Димитрова Илчева Японски език
43. Ивелина Кънчева Куртева  Японски език
44. Захари Иванов Вучев  Японски език
45. Калина Йорданова Йорданова  Японски език
46. Теодора Христова Станчева  Японски език
47. Мария Здравкова Билярова – Микова Китайски език
48. Тихомир Борисов Коцовски Китайски език
49. Жасмина  Петрова Тихинова Китайски език
50. Валентин Красимиров Филимонов Арабски език
51. Салех Брик Арабски език
52. Габриела Красимирова  Лефтерова Корейски език
53. Ася Руменова Антова Корейски език
54. Титяна Генчева Крумова Корейски език
55. Моника  Стоянова  Тодоринска Математика
56. Анелия Минчева Ревалска Математика
57. Василка Иванова Китанова-Русинчовска Математика
58. Нели Райнова Тричкова Математика
59. Людмил Мирков Стоянов Математика
60. Максимка Василева Костова Математика
61. Калинка Нисторова Маркова Математика
62. Евгения Чавдарова Александрова Математика
63. Поля Иванова Данчовска Математика
64. Нели Димитрова Канчева Математика
65. Яна Стойнева Коларова Математика
66. Цветана Иванова Стоянова Информатика и ИТ
67. Дияна Миткова Петрушкова Информатика и ИТ
68. Мариана Тодорова Илиева Информатика и ИТ
69. Георги  Стилиянов Станев История и цивилизации
70. Кирил Стилиянов Станев История и цивилизации
71. Петя Иванова Кюркчиева История и цивилизации
72. Ивайло Рачев   Недков История и цивилизации
73. Кристина Александрова Синигерова История и цивилизации на английски ни японски език
74. Петя Пенчева Пеева География и икономика
75. Вера Величкова Иванова  География и икономика
76. Божидара Николаева Дюлгерска  География и икономика
77. Петя Валентинова Петкова  География и икономика
78. Лилия Апостолова Желязкова Философия
79. Иво Авуски Философия
80. Петя Трифонова Пенева Философия
81. Ангелина Вескова Антова Биология и здравно образование
82. Николай Борисов Тенов Биология и здравно образование
83. Кирил Красимиров Калафунски Биология и здравно образование
84. Тодорка Генова Колева Биология и здравно образование
85. Валентина Ангелова Николова Физика и астрономия
86. Мария Лазарова Трошанова Физика и астрономия
87. Илияна Николова Борисова Физика и астрономия
88. Наташа Борисова Янчева Химия и опазване на околната среда
89. Радка Петрова Милушева Химия и опазване на околната среда
90. Светлана Стефанова Радева Химия и опазване на околната среда
91. Светла Христова Христова Музика
92 Румен Фанев Михалев Музика
93 Елина Малинова Чонос Изобразително изкуство
94 Владимир Симеонов Георгиев Изобразително изкуство
95. Венцислав Петров Пенджуров ФВС
96. Виктория Стоянова Борисова  ФВС
97. Георги Стоянов Танев  ФВС
98. Руслан Георгиев Ковачев  ФВС
99. Петър Гаврилов Исаев  ФВС
100. Стефан Руменов Торбов  ФВС
101. Мария Кирилова Москова  ФВС
102. Мая Кралева Шаламанова ДТИ
103. Калинка Борисова Христова Начален учител
104. Ели Георгиева Войнова Начален учител
105. Румяна Георгиева Налджиева Начален учител
106. Екатерина Петрова Минголова-Якимова Начален учител
107. Лорета Георгиева Петрова Начален учител
108. Анита Василева Георгиева Начален учител
109. Минка Петкова Кирилова Начален учител
110. Петя Христова Галова Начален учител
111. Камелия Димитрова Димитрова Начален учител
112. Малина Стоянова Димитрова Начален учител
113. Свилена Доброславова Колева Начален учител
114. Маргарита Бориславова Савова-Стоянова Начален учител
115. Елица Иванова Илийчовска Начален учител
116. Красина Миткова Иванова Начален учител
117. Петя Цветанова Томова Начален учител
118. Добринка Николова Лилова Начален учител
119. Галя Стефчова Дочева Начален учител
120. Тодорка Иванова Брайкова Начален учител
121. Илиана Иванова Георгиева Начален учител
122. Ива Георгиева Петрова Начален учител
123. Йорданка Николова Хаджийска Начален учител
124. Борислава Дмитриевна Юдина Начален учител
125. Мария Стойчева Шондева Начален учител
126. Елена Василева Начева Начален учител
127. Кристина Василева Василева Начален учител
128. Диана Енчева Хусеин Начален учител
129 Анета Иванова Туртуманова Начален учител
130 Лили Златанова Велкова Начален учител
131 Маринела Стоева Стоева Начален учител
132 Вася Леонидова Петрова Начален учител
133 Димка Петкова Панова Начален учител
134 Паолина Цонева Иванова Начален учител
135 Борислава Ненова Чолакова Начален учител
136 Цветелина Христова Радлева Начален учител
137 Магдалена Пламенова Виденова Начален учител
138 Анета Александрова Тодорова Начален учител
ЛЕКТОРИ
139 Жерами Лероа Френски език
140 Джя Ю Китайски език
141 Лиу Ян Китайски език