За нас

Екип

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия Предмет
1. Величка Иванова Стойчева История и цивилизации
2. Атанас Ангелов Димитров Френски език
3. Десислава Руменова Николова История и цивилизации
4. Радина Младенова Младенова История и цивилизации на френски език
5. Ралица  Кирилова Найденова История и цивилизации на английски език
6. Радосвета Георгиева Микова Околен свят
7. Лазар Петров Павлов География и икономика на английски език
8. Елисавета Минчева Владимирова Информатика
9.
10. Елица Карлова Янева Психолог
11. Светла Иванова Бенина Логопед
12 Росица Димитрова Игнатова – Василева БЕЛ
13. Златка Татионова Макавеева БЕЛ
14. Даниела Боянова Миладинова БЕЛ
15. Рашел Леон Леви БЕЛ
16. Ваня Георгиева Иванова БЕЛ
17. Анелия Богданова Еротеева БЕЛ
18. Радинка Михайлова Соколова -Асенова БЕЛ
19. Даниела Тодорова Ангелова БЕЛ
20. Йорданка Илиева Божинова БЕЛ
21. Йорданка Добрева Найденова БЕЛ
22. Мартин Каменов Илиев БЕЛ
23. Филип Маринов Проданов БЕЛ
24. Светлана Стойчева Ковачева Английски език
25. Силвия Валентинова Аспарухова Английски език
26. Теменужка Иванова Иванова Английски език
27. Десислава Минчева Шабанова Английски език
28. Моника Исмаил Бакри Английски език
29. Стоянка Вичева Делибеева Английски език
30. Юлияна Василева Петрова Английски език
31. Пол Фабрег Английски език
32. Елена Красимирова Андонова Испански език
33. Евгения Микова Караджова Френски език
34. Светослав Миланов Френски език
35. Мирослава Евгениева Данчева Френски език
36. Елка Иванова Фенски език
37. Ивелина Неделчева Стоянова Немски език
38. Деляна Трифомирова Апостолова Немски език
39. Станимир Христов Немски език
40. Славея Георгиева Македонска Немски език
41. Пламена Димитрова Илчева Японски език
42. Ивелина Кънчева Куртева Японски език
43. Захари Иванов Вучев Японски език
44. Калина Йорданова Йорданова Японски език
45. Теодора Христова Станчева Японски език
46. Мария Николаева Шаламандова Китайски език
47. Тихомир Борисов Коцовски Китайски език
48. Евгения Саръмова Китайски език
49. Валентин Красимиров Филимонов Арабски език
50. Салех Брик Арабски език
51. Габриела Красимирова  Лефтерова Корейски език
52. Ася Руменова Антова Корейски език
53. Титяна Генчева Крумова Корейски език
54. Моника  Стоянова  Тодоринска Математика
55. Василка Иванова Китанова-Русинчовска Математика
56. Нели Райнова Тричкова Математика
57. Калинка Нисторова Маркова Математика
58. Евгения Чавдарова Александрова Математика
59. Поля Иванова Данчовска Математика
60. Нели Димитрова Канчева Математика
61. Яна Стойнева Коларова Математика
62. Цветана Иванова Стоянова Математика
63. Дияна Миткова Петрушкова Информатика
64. Мариана Тодорова Илиева Информатика
65. Георги  Стилиянов Станев История и цивилизация
66. Кирил Стилиянов Станев История и цивилизация
67. Петя Иванова Кюркчиева История и цивилизация
68. Ивайло Рачев   Недков История и цивилизация
69. Кристина Александрова Синигерова История и цивилизация на английски и японски език
70. Петя Пенчева Пеева География и икономика
71. Вера Величкова Иванова География и икономика
72. Божидара Николаева Дюлгерска География и икономика
73. Петя Валентинова Петкова География и икономика
74. Лилия Апостолова Желязкова Философия

Гражданско образование

75. Катерина Георгиева Парзулова Философия

Гражданско образование

76. Петя Трифонова Пенева Философия

Гражданско образование

77. Айсел Ахметова Пидева Биология и здравно образование
78. Кирил Красимиров Калафунски Биология и здравно образование
79. Тодорка Генова Колева Биология и здравно образование на немски език
80. Валентина Ангелова Николова Физика и астрономия
81. Мария Лазарова Трошанова Физика и астрономия
82. Илияна Николова Борисова Физика и астрономия
83. Наташа Борисова Янчева Химия и опазване на околната среда
84. Радка Петрова Милушева Химия и опазване на околната среда
85. Светлана Стефанова Радева Химия и опазване на околната среда
86. Даниил Славев Стойчев Музика
87. Василена Любенова Музика
88. Елина Малинова Чонос Изобразително изукство
89. Владимир Симеонов Георгиев Изобразително изукство
90. Венцислав Петров Пенджуров ФВС
91. Виктория Стоянова Борисова ФВС
92 Георги Стоянов Танев ФВС
93 Руслан Георгиев Ковачев ФВС
94 Петър Гаврилов Исаев ФВС
95. Стефан Руменов Торбов ФВС
96. Мария Кирилова Москова ФВС
97. Елица Бисерова Казашка-Иванова ФВС
98. Иво Георгиев Георгиев ДТИ
99. Калинка Борисова Христова Начален учител
100. Радина Георгиева Маркова Начален учител
101. Румяна Георгиева Налджиева Начален учител
102. Екатерина Петрова Минголова-Якимова Начален учител
103. Лорета Георгиева Петрова Начален учител
104. Анита Василева Георгиева Начален учител
105. Минка Петкова Кирилова Начален учител
106. Яна Николова Джунова Начален учител
107. Камелия Димитрова Димитрова Начален учител
108. Рени Бориславова Блажева Начален учител
109. Свилена Доброславова Колева Начален учител
110. Маргарита Бориславова Савова-Стоянова Начален учител
111. Елица Иванова Илийчовска Начален учител
112. Мария Стефанова Костова Начален учител
113. Петя Цветанова Томова Начален учител
114. Добринка Николова Лилова Начален учител
115. Галя Стефчова Дочева Начален учител
116. Тодорка Иванова Брайкова Начален учител
117. Илиана Иванова Георгиева Начален учител
118. Ива Георгиева Петрова Начален учител
119. Йорданка Николова Хаджийска Начален учител
120. Десислава Николова Самоковарева Начален учител
121. Мария Стойчева Шондева Начален учител
122. Елена Василева Начева Начален учител
123. Людмила Драганова Йорданова Начален учител
124. Диана Енчева Хусеин Начален учител
125. Анета Иванова Туртуманова Начален учител
126. Лили Златанова Велкова Начален учител
127. Маринела Стоева Стоева Начален учител
128. Елица Валериева Якимова Начален учител
129 Димка Петкова Панова Начален учител
130 Борислава Ненова Чолакова Начален учител
131 Цветелина Христова Радлева Начален учител
132 Ирина Цветкова Димитрова Начален учител
133 Доника Илиева Доновска Начален учител
134 Анета Александрова Тодорова Начален учител
135 Гергана Мирославова Владимирова Начален учител
ЛЕКТОРИ
136 Амалрик Азейли Френски език
137 Лиу Жейлин Китайски език