Материална база

Дигитален център

Дигиталният център в 18 СОУ се открива през учебната 2011/2012 година. Центърът разполага с 4 компютърни кабинета, един мултимедиен кабинет и работни офиси по арабски, китайски и корейски език, които създават условия за съвременно обучение по информатика и информационни технологии.

Финансиран е изцяло от бюджета на 18 СОУ, като за изграждането му училището инвестира 150 000 лева.
Във връзка с интегрирането на нови технологии в обучението, от учебната 2012/2013 година училището разполага и с изградена wi-fi мрежа, която обхваща цялата сграда на училището.