Учебни центрове

Българо-японски културен център

Българо-японският център за образователен и културен обмен отваря врати през учебната 2007-2008 година.

Центърът е изграден по инициатива и проект на 18 СОУ и финансиран от японското правителство. В него се обучават ученици от японските паралелки от начален и гимназиален етап на обучение. Провеждат се и извънкласни занятия свързани с японската култура.

Ежегодно в центъра се провеждат и дни на японската култура.