Библиотека

В настоящия момент библиотеката, заедно с хранилището, заема просторно помещение от 180 кв.м. и разполага с богат книжен фонд, възлизащ приблизително на 15500 тома от художествена, учебна и научна литература на различни езици, изучавани в 18 СОУ (английски, немски, френски, руски, арабски, китайски, японски, корейски, персийски).

Библиотеката е създадена непосредствено след откриването на Трета мъжка гимназия през 1907 г., като първоначално е била заедно с Учителския институт. Документи потвърждаващи тези факти се съхраняват в Историческия музей. Отначало са я обслужвали учители, но в последствие се взема решение фонда да се раздели на две библиотеки: една ученическа, за подреждането на която е бил натоварен от Министерството на народната просвета писателя Асен Разцветников, и друга – научно-педагогическа с ръководител известния литературовед Любен Георгиев. Първият библиотекар на училището е бил преподавател по френски език др. Ангелов. 

В настоящия момент библиотеката, заедно с хранилището, заема просторно помещение от 180 кв.м. и разполага с богат книжен фонд, възлизащ приблизително на 15500 тома от художествена, учебна и научна литература на различни езици, изучавани в 18 СОУ (английски, немски, френски, руски, арабски, китайски, японски, корейски, персийски). Във фонда на библиотеката влизат и част от книгите на Трета мъжка гимназия. Притежава историческа сбирка от 150 книги, някои от които са редки издания от 19 век, и други, написани на немски готически шрифт. Подобна сбирка от ценни стари книги по природни науки се съхранява и в хранилището по физика. В Библиотеката се съхранява „NOUVEAU LAROUSSE ONIVERSEL” в два тома, издадени през 1948 г. в Париж и „LAROUSSE duXXe SIECLE” в шест тома издадени през 1932 г. в Париж.

През 2015 година библиотеката бе изцяло реновинарана със средства от бюджета на 18 СОУ.