Събиране на оферти с обява
„Извършване на СМР за обособяване на Център по природоматематически науки, ремонт на кабинети, хранилища и санитарно-хигиенни помещения - 2 –ри етаж, Изток, на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София”

Доставка на закуски, плод и/или мляка за учениците от 1 до 4 клас.
Travel Turne Tranzito