Събиране на оферти с обява
Текущ ремонт на класни стаи,помещения в столова и Дигитален център в 18-то СУ "Уилям Гладстон".

„Доставка, монтаж, обучение и гаранционна поддръжка на технологично оборудване за нуждите на 18 СУ“ Уилям Гладстон“, гр. София”.

„Доставка на закуски, плод и мляко за учениците от I-ви до IV-ти клас на 18–то СУ „Уилям Гладстон”
24 Ноември 2017г.

Самолетни билети

„Осигуряване на самолетни билети при пътувания по проекти на Еразъм+“

 

„Извършване на СМР за обособяване на Център по природоматематически науки, ремонт на кабинети, хранилища и санитарно-хигиенни помещения - 2 –ри етаж, Изток, на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София”

Доставка на закуски, плод и/или мляка за учениците от 1 до 4 клас.
Travel Turne Tranzito