Гимназия - Училищни учебни планове по Закона за предучилищното и училищно образование

Учебен план - чуждоезиков за 8 а клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков за 8 б клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков за 8 в клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков за 8 г клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков за 8 д клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков за 8 е клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков за 8 ж клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков за 8 з клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков за 9 а клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков за 9 б клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков за 9 в клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков за 9 г клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков за 9 д клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков за 9 е клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков за 9 ж клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков за 9 з клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Travel Turne Tranzito