Прогимназия - Учебни планове по Закона за народната просвета

Прогимназия - Учебни планове по Закона за народната просвета

Учебен план - чуждоезиков - Английски
Раздел ІІ. Разпределение на учебните часове по учебни предмети. От 5ти до 8-ми клас.
свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Японски
Раздел ІІ. Разпределение на учебните часове по учебни предмети. От 5ти до 8-ми клас.
свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Немски
Раздел ІІ. Разпределение на учебните часове по учебни предмети. От 5ти до 8-ми клас.
свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Руски
Раздел ІІ. Разпределение на учебните часове по учебни предмети. От 5ти до 8-ми клас.
свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Френски
Раздел ІІ. Разпределение на учебните часове по учебни предмети. От 5ти до 8-ми клас.
свали файла
Travel Turne Tranzito