Начален етап - Учебни планове по Закона за народната просвета

Учебен план - чуждоезиков - Английски
Раздел ІІ. Разпределение на учебното време по учебни предмети по Наредба № 6/28.05.2001 г.
свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Френски
Раздел ІІ. Разпределение на учебното време по учебни предмети по Наредба № 6/28.05.2001 г.
свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Японски
Раздел ІІ. Разпределение на учебното време по учебни предмети по Наредба № 6/28.05.2001 г.
свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Немски
Раздел ІІ. Разпределение на учебното време по учебни предмети по Наредба № 6/28.05.2001 г.
свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Руски
Раздел ІІ. Разпределение на учебното време по учебни предмети по Наредба № 6/28.05.2001 г.
свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Корейски
Раздел ІІ. Разпределение на учебното време по учебни предмети по Наредба № 6/28.05.2001 г.
свали файла
Travel Turne Tranzito