Прогимназия - Учебни планове по Закона за предучилищното и училищно образование

Учебен план - чуждоезиков - Английски за 5 а клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков - Английски за 5 б клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Руски за 5 в клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков - Немски за 5 г клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков - Френски за 5 д клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Японски за 5 е клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков - Японски за 5 ж клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков - Английски за 6 а клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Английски за 6 б клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Руски за 6 в клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков - Немски за 6 г клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Френски за 6 д клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Японски за 6 е клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков - Японски за 6 ж клас
Учебна година 2018 -2019

свали файлаУчебен план - чуждоезиков - Английски за 7 а клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Английски за 7 б клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Руски за 7 в клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков - Немски за 7 г клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Френски за 7 д клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Японски за 7 е клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла


Учебен план - чуждоезиков - Японски за 7 ж клас
Учебна година 2018 -2019

свали файла

 
Travel Turne Tranzito