Прогимназия - Учебни планове по Закона за предучилищното и училищно образование

Прогимназия - Учебни планове по Закона за предучилищното и училищно образование

Учебен план - чуждоезиков - Английски за 5 а клас
Учебна година 2016 -2017

свали файла


Учебен план - чуждоезиков - Английски за 5 б клас
Учебна година 2016 -2017

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Френски за 5 д клас
Учебна година 2016 -2017

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Японски за 5 е клас
Учебна година 2016 -2017

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Немски за 5 г клас
Учебна година 2016 -2017

свали файла

Учебен план - чуждоезиков - Японски за 5 ж клас
Учебна година 2016 -2017

свали файла
 

Учебен план - чуждоезиков - Руски за 5 в клас
Учебна година 2016 -2017

свали файла
Travel Turne Tranzito