Начален етап - Учебни планове по Закона за предучилищното и училищно образование

Учебен план - Английски за 1 а клас
Учебна  година 2018- 2019

свали файла


Учебен план - Корейски за 1 б клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла

Учебен план - Руски за 1 в клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла

Учебен план - Немски за 1 г клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файлаУчебен план - Френски за 1 д клас
Учебна  година 2018 - 2019

свали файла

Учебен план - Японски за 1 е клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла


Учебен план - Японски за 1 ж клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла


Учебен план - Английски за 2 а клас

Учебна  година 2018- 2019

свали файла

Учебен план - Корейски за 2 б клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла

Учебен план - Руски за 2 в клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла

Учебен план - Немски за 2 г клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла


Учебен план - Френски за 2 д клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла


Учебен план - Японски за 2 е клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла


Учебен план - Японски за 2 ж клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла


Учебен план - Английски за 3 а клас

Учебна  година 2018- 2019

свали файла

Учебен план - Корейски за 3 б клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла

Учебен план - Руски за 3 в клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла

Учебен план - Немски за 3 г клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла


Учебен план - Френски за 3 д клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла


Учебен план - Японски за 3 е клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла


Учебен план - Японски за 3 ж клас

Учебна  година 2018 - 2019

свали файла

Travel Turne Tranzito