Начален етап - Учебни планове по Закона за предучилищното и училищно образование

Начален етап - Учебни планове по Закона за предучилищното и училищно образование

Учебен план - Английски за 1 а клас
Учебна  година 2016 - 2017

свали файла


Учебен план - Корейски за 1 б клас

Учебна  година 2016 - 2017

свали файла

Учебен план - Френски за 1 д клас

Учебна  година 2016 - 2017

свали файла

Учебен план - Японски за 1 е клас

Учебна  година 2016 - 2017

свали файла

Учебен план - Немски за 1 г клас

Учебна  година 2016 - 2017

свали файла

Учебен план - Японски за 1 ж клас

Учебна  година 2016 - 2017

свали файла

Учебен план - Руски за 1 в клас

Учебна  година 2016 - 2017

свали файла

 
Travel Turne Tranzito