tvoqt_chas        tvoqt_chas

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
18. СУ „Уилям Гладстон“ участва в проект „Твоят час“ от учебната 2016-2017 година. Интересът към проекта е изключитено голям, като за учебната 2016-2017 година в училището бяха сформирани 79 групи по извънкласни дейности, а през тази учебна година сформираните групи вече са 83.
Повече информация за проекта можете да видите на следния линк: http://tvoiatchas.mon.bg/
Travel Turne Tranzito