Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
18. СУ „Уилям Гладстон“ участва в проект „Твоят час“ от учебната 2016-2017 година. Интересът към проекта е изключитено голям, като за учебната 2016-2017 година в училището бяха сформирани 79 групи по извънкласни дейности, а през тази учебна година сформираните групи вече са 84.
Travel Turne Tranzito