eli

eli

ПРОЦЕДУРА

ЗА ПОДБОР НА ДВАМА УЧЕНИЦИ ОТ IX КЛАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ВТОРИ ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТ 2016-1-ES01-KA219-025463_5

“European Survival through CLIL: The Rule of 3s” - EURSUR3.

Период на мобилността:

03.02.2017 г. – 10.02.2017 г.

Държава: Испания

Тема: Вода

 Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от 18 СУ „Уилям Гладстон” – гр. София от IX клас, дневна форма на обучение, за учебната 2017/2018 г.
 • Липса на наложени санкции за учебната 2017/2018 година
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни
 • Възможност за посрещане и настаняване в семейството на един ученик от партньорските училища по проекта, за период от 7 дни по време на планираната мобилност на ученици в България, през месец март 2019 г. (Попълване на Декларация-съгласие от родители по образец)
 • Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе по документи и входящ номер на Заявление за участие в подбор. В случай на участници с равен брой точки, комисията ще проведе устно интервю на английски език с кандидатите.

    Критериите за подбор, Заявление за участие в подбор (образец) и Декларация-съгласие от родители (образец) може да намерите в прикачените файлове.

    Посочените документи се подават в канцеларията на 18 СУ „Уилям Гладстон” в срок до 18 декември 2017 г, 17.00 ч.

    За допълнителна информация:

    Радина Младенова – Зам. директор УД, международни проекти и програми

  Кабинет № 12 в 18 СУ „Уилям Гладстон“

  Мобилен тел.: 0878957048
     

ПРОЕКТ 2016-1-ES01-KA219-025463_5

“European Survival through CLIL: The Rule of 3s” - EURSUR3

Програма „Еразъм +“, КД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практикиСектор: „Училищно образование“

  Проект “European Survival through CLIL: The Rule of 3s” ("Европейско оцеляване: върховенството на 3-те") е насочен към ученици на възраст 14 – 16 години от билингвални (езикови) училища от шест европейски държави - България, Литва, Полша, Португалия, Румъния и Испания.

Първата обща цел на проекта е да се подобри нивото на комуникативност на чужд език и междукултурната компетентност на участващите ученици чрез съвместна работа на транснационално ниво по теми, свързани с умения за оцеляване (въздух, вода, подслон, храна). Следвайки „принципа на 3-те“ за оцеляване в екстремни ситуации, дейностите по проекта са съсредоточени върху предизвикателствата на човешкия живот: 3 минути без въздух, 3 часа без подслон, 3 дни без вода и 3 седмици без храна като мотиватори за справяне в различни условия и ситуации.

Втората обща цел на проекта е учениците да се запознаят с крехкостта на човешкия индивид и концепцията за оцеляване. Този проект ще даде възможност на учениците да развиват междукултурни умения за общуване и да обогатяват познанията си за рационално използване на концепцията, като избягват увеличаването на отпадъци, оценяват изобретателни начини за извличане максимума от ресурсите, с които разполагат, и съдействат за запазване на все още е наличните ресурси.

Проектът планира реализирането на краткосрочни мобилности на ученици от 7 дни, с цел участниците да работят заедно и да обединят усилия за създаване на устойчиви онлайн ресурси, със свободен достъп, за прилагане на „принципа на 3-те“ за оцеляване в екстремни ситуации, които да бъдат използвани и от други училища и образователни организации и институции по света.

 „Доставка на закуски, плод и мляко за учениците от I-ви до IV-ти клас на 18–то СУ „Уилям Гладстон”
„Осигуряване на самолетни билети при пътувания по проекти на Еразъм+“

 

Ръководството и екипът на 18. СУ „Уилям Гладстон“ поздравяват Анна-Мария Антонова Велизарова и Данаил Ивайлов Стоянов, ученици от 10 „ ж“ клас, за блестящото им представяне в най-престижното международното състезание по китайски езикКитайски езиков мост". То се проведе в периода 13 – 30 октомври 2017 г. в град Кунмин, Китай.  В него взеха участие 109 отбора, представители на 96 страни. За нас е чест и радост да споделим, че учениците ни се класираха на пето място в Европа и на дванадесето в света.
         Благодарим ви, мили деца, че представихте достойно себе си и България! Желаем Ви още много национални и международни постижения!
         Благодарим на преподавателите по китайски език за безупречната подготовка и на институт Конфуций - София за подкрепата.
Снимки от участието на Анна-Мария и Данаил можете да видите в Галерията.

18. СУ "Уилям Гладстон" има удоволствието отново да ви покани на лекция на проф.дфн Александър Федотов - директор на ЦИЕК към СУ "Св. Климент Охридски" на тема "Корея - нови технологични предизвикателства". Събитието ще се състои на 20.11.2017 г. (понеделник) от 13:00 ч. в кинозалата на 18. СУ "Уилям Гладстон".
На 30.10.2017 г. Общественият съвет към 18 СУ „Уилям Гладстон“ представи отчета за своята дейност през учебната 2016-2017 г. на среща с представители на родителите. Събитието бе съчетано с провеждането на „Ден на отворени врати на Обществения съвет“, по време на който родителите имаха възможност да поставят на вниманието на съвета и на ръководството на училището въпроси от интерес за родителската общност. В хода на разискванията бяха зададени както актуални въпроси от обществен интерес, като този за ученическите раници, така и множество конкретни запитвания.

Общественият съвет подробно започна родителите с предложенията си за актуализиране на правната уредба, уреждаща дейността на Обществените съвети с цел оптимизиране работата на тези органи по начин, който да ги направи по-разпознаваеми за родителската общност и да създаде оптимални условия за по-голяма ефективност в работата им.

Отправени бяха препоръки към съвета за по-голяма достъпност до него от страна на родителската общност.

 

Отчет на бюджета за месец септември 2017 г. можете да видите в прикачения файл.
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 22
Travel Turne Tranzito