eli

eli

Незаетите места след трети етап на класиране по Наредба № 10 в 18. СУ "Уилям Гладстон" можете да видите в прикачения файл.
Четвърти етап на класиране в 18. СУ "Уилям Гладстон" ще се проведе в периода 24.07. - 28.07. 2017 г. по следния график:
- Заявления за участие в класирането се приемат от 24.07.2017 г. до 12:00 часа на 28.07.2017 г. в кабинет № 1;
- Класираните ученици се обявяват в 13:00 часа в училището;
- Записването на учениците ще е от 13:00 часа до 17:00 часа на 28.07.2017 г.
/Комисията ще е с работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч. в кабинет № 1/
Отчетът на бюджета за периода януари-юни 2017 г. можете да видите в прикачения файл.
Списък с решения от проведеното заседание на Обществения съвет към 18 СУ

„Уилям Гладстон”, проведено на 15.06.2017г.

 
Решения:

1.         На основание чл. 17, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ОС приема проект на отчет за своята дейност за учебната 2016/2017 г. Отчетът в окончателна редакция да бъде приет чрез процедура по електронно съгласуване след приключване на учебната година с цел отразяване на последващи действия на съвета до изтичане на този период.

 
2.         Приема предложения за изменения и допълнения в правната уредба, регламентираща дейността на обществените съвети. Същите да бъдат изпратени до директора на 18 СУ „Уилям Гладстон“ с предложение за предприемане на действия по компетентност и предоставянето им на вниманието на Министерството на образованието и науката с цел отчитането на предложенията при бъдещи промени в нормативната уредба.

Свободни места след втори етап на класиране за прием в първи клас по паралелки:

1. Английски/китайски език - 0;
2. Корейски/английски език - 0;
3. Руски/английски език - 0;
4. Немски/английски език - 0;
5. Френски/английски език - 0;
6. Японски/английски език - 0;
7. Японски/английски език - 0.
18. СУ "Уилям Гладстон" има удоволствието да ви покани на лекция на проф.дфн Александър Федотов - директор на ЦИЕК към СУ "Св. Климент Охридски" на тема "Корейската вълна по света и в България". Събитието ще се състои на 20.06.2017 г. от 13:00 ч. в кинозалата на 18. СУ "Уилям Гладстон".
„Извършване на СМР за обособяване на Център по природоматематически науки, ремонт на кабинети, хранилища и санитарно-хигиенни помещения - 2 –ри етаж, Изток, на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София”

Свободни места след първи етап на класиране за прием в първи клас по паралелки:

1. Английски/китайски език - 0;
2. Корейски/английски език - 0;
3. Руски/английски език - 0;
4. Немски/английски език - 0;
5. Френски/английски език - 0;
6. Японски/английски език - 0;
7. Японски/английски език - 0.
Приетите в първи клас ученици за учебната 2017-2018 по паралелки можете да видите в прикачения файл.
График за записване:
05.06. – 07.06.2017 г. вкл. от 8:30 – 17:00 ч.    

Ръководството и екипът на 18. СУ „Уилям Гладстон“ поздравяват Илона Димитрова от 9 „А“ клас за спечеленото трето място в категория „есе“ на конкурс за детско творчество на тема „Какво другите знаят за мен“ организиран от Комисия за защита на личните данни. Конкурсът се провежда за втори път и протече при голям интерес, като в него се включиха повече от 250 деца от цялата страна на възраст от 7 до 18 години. Целта на конкурса бе да запознае българските ученици с възможностите на информационното общество и особеностите на услугите, които се предоставят по електронен път.
Церемонията по награждаване на спечелилите участници от конкурса се проведе на 19 май 2017 год. в хотел „Sense Hotel Sofia” и бе уважена от Омбудсмана на Република България - Мая Манолова, представители на Министерство на образованието - дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“, на гражданския сектор и бизнеса.


<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 20
Travel Turne Tranzito