30.03.2018 г. - Решения от проведеното заседание на Обществения съвет към 18 СУ „Уилям Гладстон”, проведено на 26.03.2018 г.

Оценете тази статия
(0 Гласа)
Списък с решения от проведеното заседание на Обществения съвет към 18 СУ „Уилям Гладстон”, проведено на 26.03.2018г.

1.      На основание чл. 269, ал.1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 16, ал.1, т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ОС одобрява отчета за изпълнението на бюджета на 18 СУ „Уилям Гладстон“ към 31 декември 2017 г.
 
2.      На основание чл. 269, ал.1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 16, ал.1, т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ОС изразява положително становище по разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2018 г.

3.      На основание чл. 269, ал.1, т. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 16, ал.1, т. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ОС съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

 


Travel Turne Tranzito