Заповед за определяне на поименен състав на членовете на Обществения съвет на 18. СУ "Уилям Гладстон"

Оценете тази статия
(0 Гласа)
На 30.11.2016 г.,въз основа на писмени уведомления от финансиращия орган и на проведено събрание на родителите, се състоя Учредително събрание за създаване  на Обществен съвет на 18. СУ "Уилям Гладстон". Поименният състав на съвета можете да видите в прикачената заповед на директора. Ръководствтото на 18. СУ "Уилям Гладстон" изразява благодарност към всички родители, участвали в събранието на родителите и поздравява избраните за членове и резервни членове на Обществения съвет.
Последна редакция: 01 Декември 2016г.
Travel Turne Tranzito