Протоколът с резултатите от проведената процедура за подбор на трима ученици от X КЛАС за включване в ПЪРВИ ПОТОК от целева група по ПРОЕКТ 2016-1-RO01-KA201-024569 “Democratic European Schools for Success - DESS”можете да видите в прикачения файл.
Published in Новини
Travel Turne Tranzito