Графикът за класни работи за I срок за учебната 2017-2018 година можете да видите в прикачения файл.
Published in Новини
Графикът провеждане на допълнителния час на класа за I срок за учебната 2017-2018 година можете да видите в прокачения файл.
Published in Новини
Графикът  на консултациите по учебни предмети за I срок за учебната 2017-2018 година можете да видите в прокачения файл.
Published in Новини
Travel Turne Tranzito