26 Март 2018г.

26.03.2018 - Откриване на Център по природо-математически науки „Акад. Георги Наджаков“, 18. СУ „Уилям Гладстон“

Оценете тази статия
(3 Гласа)
 Център по природо-математически науки „Акад. Георги Наджаков",
18. СУ „Уилям Гладстон“, гр. София
 Официално откриване - 24.04.2018 г., 16:00 ч.


Центърът по природо-математически науки „Акад. Георги Наджаков“ е изграден и оборудван с финансовата подкрепа и съдействие на Фондация "Америка за България" чрез спечелен проект по програма „Училища на бъдещето“ през юни 2016 г. и с бюджетни средства на училището.

Центърът носи името на Акад. Георги Наджаков – създател на физическия институт към БАН и възпитаник на 18. училище. Състои се от експериментални и дигитални лаборатории по Физика, роботика и ЗD моделиране, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование и Приложна математика и програмиране. Образователната среда в центъра е модерна, съобразена с тенденциите, изискванията и мерките за безопасност на ХХI в. Тя е съчетание от централно мултифункционално пространство за работа и обучение, състоящо се от свързани помежду си четири зали и хранилище и пространство за отдих и неформално общуване. Лабораториите разполагат с най-модерното експериментално и техническо оборудване в областта на природните науки, както и с подходящ софтуер и приложения за виртуална работа по различните научни дисциплини.

В лабораториите на Центъра ще се работи в следните области:

- разработване на образователни стандарти и учебни програми за обучението по Химия и ООС, Физика и астрономия, Биология и З0 и Математика;
 - учебни и научни експерименти;

- природонаучна грамотност и ключови компетентности;
- ИКТ в природо-математическото образование;
- обучение по учебни предмети на чужд език;
- обучение на учители;
- диагностика и оценяване на постиженията;
- неформално образование по природни науки.

  

Последна редакция: 03 Април 2018г.
Travel Turne Tranzito