04 Март 2013г.

04.03.2013 г. Извънреден ден за провеждане на спортни и извънкласни дейности!!!

Оценете тази статия
(16 Гласа)
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП, Правилник за устройството и дейността на 18 СОУ „Уилям Гладстон” и във връзка с подадена информация за планово спиране на водата на територията не училището и район «Възраждане» на 05.03.2013 г. от 9:00 часа до 18:00 часа, 05.03.2013 г. (вторник) е определен за ден за провеждане на спортни дейности, извънкласни дейности по проект „УСПЕХ”, както и модул Туризъм в 18 СОУ „Уилям Гладстон” извън района на училището /по приложен график/. Класните ръководители да информират учениците и да създадат необходимата организация за провеждане на съответната дейност за класа по приложения график, както и да представят доклад за проведеното мероприятие. Графикът може да се види на информационното табло в училището.
Последна редакция: 04 Март 2013г.
Travel Turne Tranzito