През месец май 2016 г., 18 СОУ "Уилям Гладстон" успя да спечели, след много оспорван конкурс измежду 270 проектни предложения, финансиране от фондация "Америка за България"  на стойност 200 000 лв. за изграждане на модерен център за природо-математически науки. Центърът ще носи името на академик Георги Наджаков, изобретател на най-важната част на копирната машина и учител в 18 СОУ през 50-те години на 20 век и ще включва четири кабинета - по Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование и Математика и роботика. Общата стойност на проекта е 418 000 лв., като училището ще съфинансира от бюджета и от набрани чрез благотоврителни капмпании средства  218 000 лв.

Centre
Travel Turne Tranzito