1.„Очите и ушите” – механика на ученическата сетивност” – проект за извънкласни дейности;

2.„Изгряващото Слънце и Европа – среща на цивилизации” – проект за извънкласни дейности;

3.Многостранно партньорство Коменски по програма "Учене през целия живот" 2011 – 2013 - “Бъдещето на Европа: богатството на традициите”/„L’Avenir de l’Europe: la Richesse des Traditions” LLP-2011-COM-MP-091. Този проект обедини училища от шест европейски държави: Италия, Румъния, Република Хърватска, Естония, Турция.

104_1323_800x599

4.Проект Euroscola на Европейския парламент, който се проведе в Страсбург през април 2012 година, където от 500 участници от 17 страни, България беше представена с 23 ученици и двама преподаватели от 18 СОУ и спечели първо място;

DSC_0006_800x536


5.18 СОУ е едно от малкото училища, което работи по проекта “Училищен плод” на МОН, чрез който на учениците се осигурява здравословно хранене;

6.Проект „Да премахнем вредните навици в храненето” към програма Човешките права в действие на Съвета на Европа;

7.„Пролет в Европа – 2008” – онлайн проект;

8.e-Twinning”:
    a.Costruiamo insieme il puzzle dell'Europa;
    b.Using pictures to understand the Cold War;
    c.Stories from the cities.

9. В периода септември 2013г. – септември 2014г. 18 СОУ, заедно с още четири училища от България взе участие в проект, финансиран от Европейската Комисия и ръководен от Център за приобщаващо образование под надслов: ”Общуване Север – Юг: партньорство между европейски и африкански училища за един справедлив свят”. Проектът  допринесе за развитието на мрежа от глобално партньорство между 16 европейски училища от четири държави – Дания, Словения, Унгария и България и училища в Африка. Бяха проведени часове по глобално образование и активен онлайн обмен на знания и дейности с четири училища от Гана, включващ дискусии, презентации, проучвания, информационни акции, публикуване на материали и др. Сред основните цели на проекта бяха подобряване на чувствителността и критичното разбиране на глобалните проблеми сред учениците от гимназиален етап и насърчаване на тяхното активно участие за тяхното разрешаване с акцент върху Целите на хилядолетието за развитие.

deistvashti_proekti1

10. Многостранно партньорство между Австрия, Полша, Португалия, Италия, Словения и България по „Коменски” програма “Учене през целия живот” 2013 – 2015  на  Европейската комисия; - “Global style - Figures Fashion Fragrances Furniture Food.

1

11. Двустранно партньорство с Полша по „Коменски” програма “Учене през целия живот” 2013 – 2015  на Европейската комисия; “Бъдещето на Европа - “My health-my life”.

DSCN0389_2_800x600

12. Проект BG 051РО001-4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х ) - тригодишен проект (2012-2015) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година. Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ е Министерството на образованието, младежта и науката. 18 СОУ активно участва в този проект, като всяка година броят на учениците, включени в него се увеличаваше (2011/2012 - 52 групи; 2012/2013 - 93 групи; 2013/2014 - 115 групи; 2014/2015 - 127 групи).

38930

Travel Turne Tranzito