eli

eli

Ръководството и екипът на 18. СУ "Уилям Гладстон" поздравяват Василена, Дея, Велимир и Мирослав от 10 а и 10 д клас, които представиха брилянтно училището на езиковото състезание Word up, проведено в Първа английска гимназия! Поздравления!
ДЗИ по Български език и литература
21 май 2018 г.
Начало: 8.00 ч.
Зрелостниците да бъдат в училище в 7.20 ч.
НВО след VII клас
21 май 2018 г.
Начало: 10.00 ч.
Учениците да бъдат в училище в 9.15 ч.
ПРОЦЕДУРА

ЗА ПОДБОР НА ШЕСТ УЧЕНИЦИ ОТ VIII КЛАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ TRETI  ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТ 2017-1-EL01-KA219-036305_3
“Math road around Europe _ MARE”

Период на мобилността:
03.03.2019 г. – 10.03.2019 г.
Държава: Гърция
Тема: Mathematics and Sports

Общи изисквания към участниците в проекта:
В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от 18 СУ „Уилям Гладстон” – гр. София от VIII клас, дневна форма на обучение, за учебната 2017/2018 г.
 • Липса на наложени санкции за учебната 2017/2018 година
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни.
 • Възможност за посрещане и настаняване на един ученик от партньорските училища по проекта, за период от 7 дни по време на планираната мобилност на ученици в България, от 03 до 09 юни 2018 г. (Попълване на Декларация-съгласие от родители по образец)
 • Кандидатите трябва да владеят английски език на ниво А2 или B1 по Европейска Езикова Референтна Рамка. Работният език на проекта е английски език.
 • Кандидатите да са показали среден успех през първи учебен срок на 2017/2018 г. Отличен или Мн. Добър по предметите „Математика“ и „Информационни технологии“.
 
Процедурата за подбор на участници ще се проведе по документи: Изпълнение на посочените критерии, Входящ номер на Заявление за участие и Декларация-съгласие от родители. В случай на участници с равен брой точки над определения брой ученици (шест ученици), комисията ще проведе устно интервю на английски език с кандидатите на балотаж..

Заявление за участие в подбор (образец), Критериите за подбор и Декларация-съгласие от родители (образец) може да намерите в прикачените файлове.

Посочените документи се подават в канцеларията на 18 СУ „Уилям Гладстон” в срок до 28.05.2018 г., 17:00 ч.
 
За допълнителна информация:
Радина Младенова – Зам. директор УД, международни проекти и програми
Кабинет № 12 в 18 СУ „Уилям Гладстон“
Мобилен тел.: 0878957048

Проект “Math road around Europe _ MARE("Пътят на математиката в Европа") е насочен към педагогически специалисти и ученици от билингвални (езикови) училища от четири европейски държави - България, Гърция, Италия и Испания.

Основната цел на проекта е разработването и прилагането на иновативни игрови подходи в обучението по математика, използвайки различни инструменти за сътрудничество между различните европейски училища в областтта на практическото преподаване на математика. Проектът ще позволи да доближим математиката до нашите ученици. Активното и творческо обучение по математика ще улесни включването на учениците в пазара на труда на последващ етап от тяхното развитие, тъй като предполага развитието на умения за вземане на решения, за решаване на проблеми и стимулира творчеството. Основната цел на всички партньори е да внедряват методи на преподаване на математиката в насока развитие на предприемачески дух.

Мобилността и комуникацията между ученици, учители и образователни общности са основна част от този европейски международен проект. Развитието на комуникативните и технологични компетентности у учениците при работата в съвместен транснационален проект, подобряването на умението за сътрудничество и работа в екип, насърчаването на уважението към европейските традиции и ценности са важна част от задачите на проекта. Очаква се всички дейности да популяризират интелектуалния диалог и познаването на чужди езици, както и да насърчат разработването и въвеждането в употреба на онлайн наръчник по приложна математика, създаден на база на съвместните дейности по проекта.

Тематичните математически области, които ще бъдат обхванати от дейностите по проекта са: числа, съотношение и пропорция; геометрия и мерки; алгебра, графика и функции; вероятности и статистика. Всяка от тях ще бъде включена като модул и в интерактивната математическа европейска платформа „Math Road Map“, която ще бъде разработена в рамките на проекта със съвместното участие на ученици, учители и училищни общнасти от четирите държави – участнички.

Проектът планира реализирането на краткосрочни мобилности на ученици от 7 дни, с цел участниците да работят заедно и да обединят усилия за създаване на устойчиви онлайн ресурси, със свободен достъп, за прилагане на иновативни игрови подходи в обучението по математика, които да бъдат използвани и от други училища и образователни организации и институции по света.

Резултатите от ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ШЕСТ УЧЕНИЦИ ОТ VIII КЛАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ВТОРИ ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТ 2017-1-EL01-KA219-036305_3 “Math road around Europe _ MARE” можете да видите в прикачения файл.

Училищата гнезда за подаване на документи за кандидадстване след 7 клас можете да видите в прикачения файл.
Ръководството и екипът на 18. СУ "Уилям Гладстон" поздравяват Фредерика Димитрова Лиотта от VIII "г клас и нейният ръководител г-жа Райна Тренева за спечеленото ПЪРВО място на националния кръг на олимпиадата по френски език.
Ръководството и екипът на 18. СУ „Уилям Гладстон”  поздравяват отбора по гражданска защита на училището с ръководител Мая Шаламанова След оспорвана надпревара в теоретичната и практическата част на финалното XIX Областно ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, провело се на 27.04.2018 г.и на 10.05.2018 г., отборът на 18. СУ „Уилям Гладстон” се представи блестящо и с малка разлика в крайното класиране зае четвърто място и бе награден с купа, грамота и награди. За пореден път нашите ученици доказаха отговорното си отношение и сериозните си познания за справяне с конкретни кризисни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали. Възпитаниците на 18.СУ в състав Лиана Ованес Ованесян, Рая Алексеева Александрова, Христо Петров Георгиев и Александър Любенов Велев от 6.в клас, проявиха смелост, търпение, показаха знания и умения за адекватна реакция в застрашаващи живота ситуации.
ПРОЦЕДУРА

ЗА ПОДБОР НА ШЕСТ УЧЕНИЦИ ОТ VIII КЛАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ВТОРИ ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТ 2017-1-EL01-KA219-036305_3
“Math road around Europe _ MARE”

Период на мобилността:
19.05.2019 г. – 26.05.2019 г.
Държава: Испания
Тема: Mathematics and Philosophy

Общи изисквания към участниците в проекта:
В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от 18 СУ „Уилям Гладстон” – гр. София от VIII клас, дневна форма на обучение, за учебната 2017/2018 г.
 • Липса на наложени санкции за учебната 2017/2018 година
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни.
 • Възможност за посрещане и настаняване на един ученик от партньорските училища по проекта, за период от 7 дни по време на планираната мобилност на ученици в България, от 03 до 09 юни 2018 г. (Попълване на Декларация-съгласие от родители по образец)
 • Кандидатите трябва да владеят английски език на ниво А2 или B1 по Европейска Езикова Референтна Рамка. Работният език на проекта е английски език.
 • Кандидатите да са показали среден успех през първи учебен срок на 2017/2018 г. Отличен или Мн. Добър по предметите „Математика“ и „Информационни технологии“.
 
Процедурата за подбор на участници ще се проведе по документи: Изпълнение на посочените критерии, Входящ номер на Заявление за участие и Декларация-съгласие от родители. В случай на участници с равен брой точки над определения брой ученици (шест ученици), комисията ще проведе устно интервю на английски език с кандидатите на балотаж..

Заявление за участие в подбор (образец), Критериите за подбор и Декларация-съгласие от родители (образец) може да намерите в прикачените файлове.

Посочените документи се подават в канцеларията на 18 СУ „Уилям Гладстон” в срок до 11.05.2018 г., 17:00 ч.
 
За допълнителна информация:
Радина Младенова – Зам. директор УД, международни проекти и програми
Кабинет № 12 в 18 СУ „Уилям Гладстон“
Мобилен тел.: 0878957048

Проект “Math road around Europe _ MARE("Пътят на математиката в Европа") е насочен към педагогически специалисти и ученици от билингвални (езикови) училища от четири европейски държави - България, Гърция, Италия и Испания.

Основната цел на проекта е разработването и прилагането на иновативни игрови подходи в обучението по математика, използвайки различни инструменти за сътрудничество между различните европейски училища в областтта на практическото преподаване на математика. Проектът ще позволи да доближим математиката до нашите ученици. Активното и творческо обучение по математика ще улесни включването на учениците в пазара на труда на последващ етап от тяхното развитие, тъй като предполага развитието на умения за вземане на решения, за решаване на проблеми и стимулира творчеството. Основната цел на всички партньори е да внедряват методи на преподаване на математиката в насока развитие на предприемачески дух.

Мобилността и комуникацията между ученици, учители и образователни общности са основна част от този европейски международен проект. Развитието на комуникативните и технологични компетентности у учениците при работата в съвместен транснационален проект, подобряването на умението за сътрудничество и работа в екип, насърчаването на уважението към европейските традиции и ценности са важна част от задачите на проекта. Очаква се всички дейности да популяризират интелектуалния диалог и познаването на чужди езици, както и да насърчат разработването и въвеждането в употреба на онлайн наръчник по приложна математика, създаден на база на съвместните дейности по проекта.

Тематичните математически области, които ще бъдат обхванати от дейностите по проекта са: числа, съотношение и пропорция; геометрия и мерки; алгебра, графика и функции; вероятности и статистика. Всяка от тях ще бъде включена като модул и в интерактивната математическа европейска платформа „Math Road Map“, която ще бъде разработена в рамките на проекта със съвместното участие на ученици, учители и училищни общнасти от четирите държави – участнички.

Проектът планира реализирането на краткосрочни мобилности на ученици от 7 дни, с цел участниците да работят заедно и да обединят усилия за създаване на устойчиви онлайн ресурси, със свободен достъп, за прилагане на иновативни игрови подходи в обучението по математика, които да бъдат използвани и от други училища и образователни организации и институции по света.
Ръководството и екипът на 18. СУ "Уилям Гладстон" поздравяват Станислав Макреев (първо място), Иванна Коренчева (трето място) и Гергана Славчева (четвърто място)  и техните ръководители - г-ца Ниу Сюедзяу, г-ца Лиу Пяопин, г-жа Зандова и г-н Коцовски за  отличното представяне и спечелените призови места на националния кръг на Единадесети международен конкурс "Китайски езиков мост", който се проведе на 28.04.2018 г. в Институт "Конфуций", гр. София. В конкурса, освен ученици от 18. СУ,  взеха участие и ученици от  138. СУ "Проф. Васил Златарски", СУ "Васил Левски", гр. Русе, Френската езикова гимназия гр, Пловдив и СУ "Максим Горки" гр. Ст. Загора. Снимки и видео от конкурса можете да видите в Галерията.

На 24.04.2018 г. в 18. СУ "Уилям Гладстон се състоя откриването на Център по природо-математически науки "Акад. Георги Наджаков". Центърът носи името на акад. Георги Наджаков, който е създател на физическия институт към БАН и е възпитаник на 18-о училище. В центъра има експериментални и дигитални лаборатории по "Физика", "Роботика и ЗD моделиране", "Химия и опазване на околната среда", "Биология и здравно образование" и по "Приложна математика и програмиране", Центърът е финансиран с 200 000 лева от фондацията "Америка за България" по програмата "Училища на бъдещето", а още 230 000 лева е съфинансирането от бюджета на 18-о училище. За създаването на центъра бяха събрани и средства от благотворителни инициативи, организирани от учениците, както и от Обществения съвет на училището.
На откриването на центъра присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, посланиците на САЩ и на Южна Корея у нас - Ерик Рубин, и Шин Бунам, началникът на Регионалното управление на образованието в София Ваня Кастрева, председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, бившият вицепрезидент Маргарита Попова, президентът на фондацията "Америка за България" г-жа Нанси Шилър и други представители на фондацията.
Ръководството на училището отправя специални благодарности към екипите от учители и ученици, които направиха за гостите демонстрации на интерактивни и интердисциплинарни модули по природни науки на тема "Движение", както и към всички, които участваха в организацията на това събитие.
Снимки от откриването можете да видите в Галерията.
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 26
Travel Turne Tranzito