Начало Прием
Прием - Първи клас

priem-parvi-klas

Ежегодно 18. СУ „Уилям Гладстон” приема 168 първокласника. Ранното чуждоезиково обучение е приоритет на училището, поради което изучаването на първи чужд език започва от първи клас, като родителите имат избор от 6 езика – английски, немски, френски, руски, японски и корейски. Приемът в I клас се осъществява съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Прилежащ район към училището

Документи - Прием Първи Клас 2018-2019:
Прием 1-ви клас 2018-2019
Заявление 1-ви клас 2018-2019
График за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г.
Списък на приетите на първо класиране в първи клас ученици за учебната 2018-2019 година


Визитка

18-то СОУ - Уилям Гладстон

Адрес:


Телефон:
Факс:
гр. София, ул. "Пиротска" №68

+359 2 988 03 01
+359 2 987 96 82
Travel Turne Tranzito